יצירת קשר

  שדה חובה

  חוות דעת משפטית

  חברת לוטם שירותים רפואיים מספקת חוות דעת רפואיות משפטיות בתחום הבריאות, הסיעוד, ביטוח החיים, הנכויות, מחלות המקצוע ותאונות הדרכים.

  חוות דעת משפטיות אלו, מיועדות לבית המשפט ולגופים אחרים, כגון הביטוח הלאומי, משרד הביטחון ועוד.

  חוות הדעת הרפואית משפטית נכתבת על ידי מיטב הרופאים המומחים בישראל עימם חברת לוטם

  עובדת בשיתוף פעולה וביניהם מנהלי מחלקות וסגני מנהלי מחלקות במרכזים הרפואיים המובילים.

  בחוות הדעת המשפטית, הרופא המומחה מתייחס למצבו הרפואי של הנבדק, תוך התבססות על בדיקתו הפיזיקאלית, עיון במסמכיו הרפואיים ובדיקות הדמיה.

  למידע נוסף על חוות דעת רפואיות משפטיות, צור קשר