Lotem


דואר אלקטרוני:
סיסמא:
מהו חוק סיעוד?

 

 חוק סיעוד

מהו חוק סיעוד?

המוסד לביטוח לאומי מפעיל, בשיתוף עם משרד הרווחה ושירותי בריאות כללית, את חוק ביטוח סיעוד.

במסגרת חוק הסיעוד ,הזכאים לקבלת גמלת סיעוד הינם נשים בנות 60 ומעלה וגברים בני 65 ומעלה, אשר גרים בבית וזקוקים לעזרת אדם בביצוע פעולות היומיום, או להשגחה בבית במידה ועשויים לסכן עצמם . הזכאות לגמלת סיעוד נקבעת לאחר ביצוע מבחן הכנסות ובדיקת מצב תפקודי (כיצד מבצע את פעולות היומיום: ניידות,הלבשה,רחצה,אכילה,שליטה על הסוגרים) על ידי אחות מטעם המוסד לביטוח לאומי.

מי שנמצא במוסד סיעודי או בבית אבות (מוסדות החייבים ברישוי של משרד הבריאות או משרד הרווחה), לא יהיו זכאים לגמלה.

אדם אשר ימצא זכאי לגמלת סיעוד , יקבל עזרה של מטפלת אשר תגיע אליו לביתו ואשר תסייע לו בביצוע פעולות היום יום,בניהול משק הבית והשגחה. במקרים שההגבלה בתפקוד היא זמנית, תינתן גמלת סיעוד לתקופה זמנית.

תקופת הזכאות המרבית?

הזכאות לגמלת סיעוד אינה נקבעת לצמיתות, ומזמן לזמן תגיע אחות לביתו של הזכאי לגמלה ותבדוק את מצבו התפקודי ותקבע מחדש את שיעור הגמלה המגיעה לו: האם יש מקום להמשך מתן הגמלה, הפסקתה או הוספת שעות.

אם החמיר מצבו של המבוטח, הוא ומשפחתו רשאים לפנות אל המוסד לביטוח לאומי ולבקש בדיקה מחודשת.

מהם השירותים אשר ניתנים לזכאי חוק סיעוד?

פירוט השירותים האפשריים לזכאי לגמלת סיעוד, כל זמן שיש במקום מגוריו השירותים האלה ואפשר לספק לו אותם:
עזרה של מטפלת בבית המבוטח.
טיפול במרכז יום לקשישים.
אספקת מוצרי ספיגה חד-פעמיים.
משדר מצוקה.
שירותי מכבסה.

השירותים יינתנו על פי החלטה של ועדה מקומית מקצועית לענייני סיעוד. לא יינתנו שירותים שנועדו לסייע בטיפול הרפואי במבוטח, או שירותים שנועדו לשנות את תנאי מגוריו, או עזרה בקניית ציוד לבית, או עזרים אישיים וכדומה.

 

שיעור גמלת הסיעוד?

שיעור הגמלה שהמוסד לביטוח לאומי משלם בעד שירותי הסיעוד נקבע לפי מידת התלות של המבוטח בעזרת הזולת או לפי מידת ההשגחה שהוא זקוק לה.

 מי שנמצא תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בכל פעולות היום יום, וכן מי שנמצא זקוק להשגחה מתמדת, זכאי לגמלה מלאה בעד שירותי סיעוד, בשווי 15.5 שעות טיפול שבועיות, או בשווי של 7.75 שעות טיפול שבועיות, למי שזכאי לגמלה מופחתת עקב הכנסות.

 מי שנמצא תלוי במידה רבה בעזרת הזולת ברוב פעולות היום יום, וכן מי שנמצא זקוק להשגחה, זכאי לגמלה חלקית בעד שירותי סיעוד, בשווי 9.75% שעות טיפול שבועיות, או בשווי של 5 שעות טיפול שבועיות, למי שזכאי לגמלה מופחתת עקב הכנסות.

 

 חזרה לתחילת העמוד

הדפסשלח לחבר
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות ללוטם